TRƯỜNG SƠN

Hội người Việt Nam tại Bỉ


Gia đình các nạn nhân chất màu da cam thường là nghèo hoặc ở những vùng hẻo lánh của Việt Nam. Họ không đủ phương tiện để phát triển kế sinh nhai và cải thiện đời sống của mình. Vi tín dụng như thế là một đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển thông qua việc cho vay một ít vốn liếng giúp họ mua dụng cụ sản xuất hoặc gia súc.

Cũng như những chương trình trợ giúp khác, việc bán hàng thủ công mỹ nghệ cho phép tài trợ một dự án giúp các gia đình này, ở đây là dự án chăn nuôi ở A Lưới.

Dự án này đã giúp mua một cặp heo cho mỗi gia đình trong số 52 gia đình được đở đầu trong một dự án tổng thể thực hiện trong ba năm.

(hợp tác với hội Vietnam, Enfants de la Dioxine và phụ thêm vào quỉ thu được của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp).