TRƯỜNG SƠN

Hội người Việt Nam tại Bỉ


Phần đông những gia đình có một hay nhiều trẻ em nạn nhân dioxine đều nghèo, hơn thế nữa người cha hoặc người mẹ đôi khi phải ngưng đi làm để trông nom các em.

Với những gia đình ấy, cuộc sống chỉ là lây lất qua ngày.

Đồng tiền đỡ đầu cho phép những gia đình ấy dễ thở, không còn bị ám ảnh bởi ngày mai.

Đứa trẻ, khi cần, còn được hưởng sự chăm sóc sức khỏe hoặc phẩu thuật. Nếu em có thể học chử, học nghề, em được khuyến khích thực hiện việc này.


- 5 trẻ em nạn nhân chất dioxine đã được đỡ đầu từ Bỉ (hợp tác giữa Trường Sơn và hội Vietnam, Enfants de la Dioxine).

- Từ năm 2008 đến nay, Trường Sơn đỡ đầu cho em Nguyễn Văn Trung theo học trường dành riêng cho trẻ khiếm thị, thông qua VAVA Đồng Nai.