TRƯỜNG SƠN

Hội người Việt Nam tại Bỉ


Nhằm giúp thanh niên Việt Nam hoặc có gốcViệt hoặc quan tâm đến nước Việt có cơ hội họat động đòan kết từ trên nước Bỉ, chúng tôi phát động chương trình trợ giúp nạn nhân chất độc màu da cam:

Chương trình này có nhiều hình thức trợ giúp như: nhận đỡ đầu; cấp học bổng; phẫu thuật chỉnh hình; vay vốn không lãi suất để phát triển sản xuất tăng thu nhập.


Mục đích

Mục đích chương trình này là giúp đỡ các trẻ em Việt Nam bị dị tật hoặc mang trong người các khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ do cha, mẹ các em đã bị nhiễm chất da cam do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

Chương trình giúp nạn nhân chất độc màu da cam khởi sự từ năm 2002 đã bắt đầu có kết quả. Các đợt quảng bá thông tin đã tạo nên sự đồng cãm đến nhiều người trong công chúng Bỉ.

Bên cạnh đó, tiền gây quỉ và quyên góp được từ nhiều hình thức họat động của chúng tôi đã đến với nhiều gia đình nạn nhân tại Việt Nam.


Kết quả

Những dự án sau đây đã có kết quả:

  • Xây nhà tình thương
  • Cấp học bổng
  • Đở đầu trẻ khuyết tật
  • Trợ phí trị bịnh và giải phẩu
  • Trợ cấp vốn tín dụng nhỏ cho gia đình túng thiếu
  • Tặng tiền trực tiếp cho nạn nhân chất độc màu da cam
  • Vận động chử ký cho yêu sách « LỜI KÊU GỌI »
  • Tổ chức hội nghị chuyên đề