TRƯỜNG SƠN

Hội người Việt Nam tại Bỉ

Trường Sơn, họat động trong lòng Hội người Việt Nam tại Bỉ, có mục đích tạo nên một chốn riêng cho thanh thiếu niên Việt Nam tại Bỉ gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau thực hiện những công việc ích lợi chung. Trường Sơn chúng tôi có tâm nguyện tìm hiểu và làm bừng nở bản sắc văn hóa dân tộc mình cũng như, trên một bình diện khác, quảng bá cho việc tương trợ và đòan kết với Việt Nam và trong cộng đồng người Việt tại Bỉ.

Dự án giúp nạn nhân chất độc màu da cam/dioxine

Tiếp nối truyền thống họat động vì hòa bình và giải phóng đất nước do các cô chú trong phong trào yêu nước khởi xướng 40 năm xưa, chúng tôi chọn lựa công việc giúp đở nạn nhân chất độc màu da cam. Chất diệt cỏ cực độc này do quân đội Mỹ rải trong chiến tranh Việt Nam ngày nay vẫn còn tiếp tục hủy họai sức khỏe và tâm thần đồng bào chúng tôi, chất dioxine có khi còn dẫn đến cái chết.

Một số họat động tiêu biểu :

Nhà tình thương

Đở đầu

Học bổng

Những dự án đòan kết hướng về Việt Nam

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai những họat động đòan kết trong nhiều phạm vi tại Việt Nam

Một số ví dụ trợ giúp :

Giúp đỡ khẩn cấp khi có thiên tai

Giúp đỡ trường tiểu học Văn Chấn

Đóng góp cho chương trình nước ngọt cho Trường Sa


Dự án tại Bỉ

Qua những họat động tại Bỉ, chúng tôi muốn khuyến khích những trao đổi và hợp tác với các hội đòan khác tại Bỉ, đồng thời cũng là để hòa vào con đường hội nhập khả dĩ làm phát triển sự trao đổi và phối hợp hành động.

Một số họat động hợp tác :

Chiến dịch 11.11.11

Hội chợ từ thiện